top of page
linda.jpg

Föreläsningar & workshops

"Varje träff har varit spännande och extremt lärorik ... Jag har vågat ta kliv. Det anade jag innan, men nu vet jag!”. 

(Själv)ledarskap inifrån ut

Den här grundläggande workshopen lär dig vikten av att arbeta med både inre och yttre utveckling. Vi bygger på forskning, arbetar med konkreta exempel och lägger mycket tid på övningar. Du lär dig verktyg för att träna fokus och närvaro samt hur du kan tillämpa det i arbetsvardagen. Den här workshopen är en bra start på konferensen eller kick-offen som bidrar till självkännedom, öppenhet och en vilja att bidra.

Om ledarskap är en konst, vilket är då mediumets i ledarskapets konst? Enligt forskaren Steven Taylor är det kontakt, men hur gör man som ledare för att möjliggöra kontakt? Den här forskningsbaserade workshopen förklarar teorin om relationellt ledarskap, ger dig konkreta verktyg för kontaktskapande kommunikation och tränar dig i hur du kan skapa kontakt även när du tror att det inte går.  Det här är en naturlig fortsättning på (Själv)ledarskap inifrån och ut men går också bra att göra som fristående del. 

Att leda genom kontakt

Identitet i förändring

I tider av stora förändringar krävs skiften i teknik, strukturer och roller. Men för att dessa ska ge önskade resultat krävs dock även en inre förändring där ledare och medarbetare lär sig tänkte och agera i linje med den nya verkligheten. Det är en process där våra identiteter utmanas samtidigt som sättet vi skapar mening i organisationen förändras. Den gamla verkligheten finns inte längre och någon ny har ännu inte infunnit sig. I den här workshopen varvar vi teori med övningar där du själv får undersöka hur dina egna identiteter möjliggör och hindrar den förändring som redan startat. 

"En häftig kombination som når ned på djupet och berör de essentiella frågorna både ur ett företags- och personligt perspektiv"

”Öppen, ärlig kommunikation med underbara människor och stöd från dessa att hitta mig själv och utveckla min verksamhet samtidigt.”
Unikt koncept, komponerat med olika infallsvinklar, verktyg och intuitivt ledarskap. Ödmjuk, mycket väl förberedd ledning”

Programmet omfattar 10 heldagar över ett år fördelade på två internat, fem processmöten samt en uppföljning. Alla träffar är i Stockholm. Du behöver avsätta tid för att närvara vid samtliga tillfällen samt arbeta med din utmaning mellan gångerna.

 

Datum: 7–8 sep, 19 sep, 25 okt,  5 dec, 11 jan, 21 mars, 15-16 maj samt 12 sep 2024. Internaten startar kl. 9 dag 1 och avslutas kl. 16 dag 2. Under processdagarna arbetar vi kl. 9–19 och uppföljningen är kl. 9–17. 

När? Tio heldagar på ett år. Start 7 september.

Tips! Anmäl dig före 31 maj

Antal platser är begränsat till sju. Pris för deltagande är 45 000 tkr exklusive moms och kostnader för internat. Du som anmäler dig före 31 maj betalar 40 000 kr. 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig för att tillsammans se om programmet passar dina behov!

Intresseanmälan

Jag är intresserad av att vara med på ledarprogrammet. Kontakt mig gärna!

Tack för att du ammäler ditt intresse!

bottom of page